VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tân Triều: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2022.
Ngày đăng 19/05/2022 | 12:07  | Lượt xem: 72

Ngày 19/5, xã Tân Triều tổ chức hội nghị đối thọai giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình phát triển KTXH-ANQP năm 2021, 3 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn năm 2021; kết quả đề án đầu tư xây dựng xã phát triển thành phường đến năm 2025….

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi đối thoại các đại biểu nhân dân đã tập trung phát biểu các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường …

Các ý kiến đối thoại tại hội trường.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí chủ tịch UBND xã đã lắng nghe,

nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu

Với tinh thần cầu thị, đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí chủ tịch UBND xã đã lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền tại buổi đối thoại. Những ý kiến đóng góp tới cấp ủy, chính quyền, sẽ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền, từ đó tạo đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thông qua buổi đối thoại, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giúp đỡ, giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; định hướng cho nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,  đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa - TT&TT