VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THANH TRÌ GIẢI NGÂN HOÀN THÀNH CHO VAY VỐN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN KHẮC PHỤC COVID-19
Ngày đăng 18/11/2021 | 16:39  | Lượt xem: 296

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì tích cực, khẩn trương triển khai, giải ngân cho vay người lao động trên địa bàn huyện khôi phục, phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.

Với nguồn vốn 25 tỷ đồng được UBND thành phố Hà Nội giao Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì cho vay người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Trì đã triển khai cho vay giải quyết việc làm theo các đối tượng và thứ tự ưu tiên như sau:

- Đối tượng cho vay: cho vay đối với Người lao động sản xuất, kinh doanh tại nơi cư trú hợp pháp theo thứ tự ưu tiên: (1) Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động là người mù, người tàn tật có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm và thu nhập ổn định; (2) Người lao động bị mất việc làm do Covid-19, Người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 có nhu cầu vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định.

- Ngành nghề cho vay, tập trung ưu tiên các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo thứ tự như sau: (1) Các ngành kinh doanh buôn bán, dịch vụ (kinh doanh hàng tiêu dùng, tạp hóa, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, mây tre đan, thủ công mỹ nghệ, cửa hàng ăn uống, cà phê giải khát, vận chuyển grab....); (2) Các ngành sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, nuôi thủy sản...); (3) Các ngành nghề khác (sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp...).

Đến ngày 15/11/2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn hoàn thành giải ngân cho vay 25 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, với 539 người lao động vay vốn, mức vay bình quân 46,3 triệu đồng/lao động. Trong đó, cho vay ngành kinh doanh, dịch vụ là 361 người lao động, với số tiền 16,5 tỷ đồng; cho vay ngành chăn nuôi trồng trọt là 178 người lao động, với số tiền 8,5 tỷ đồng.

Nhận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, người vay vốn bắt tay ngay vào việc khôi phục, phát triển kinh tế, cùng cả nước chuyển trạng thái bình thường mới, thích ứng, an toàn, linh hoạt trong công tác phòng chống dịch Covid, đồng thời thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ./.

Triệu Quang Xuyên - VHTT (Theo NHCSXH huyện)