tin tức - sự kiện

MTTQ huyện Thanh Trì giao ban công tác Mặt trận và tiến độ thực hiện kế hoạch Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 14/09/2018 | 09:01  | View count: 2853

Chiều ngày 13/9, tại phòng họp số 1 huyện ủy Thanh Trì, Thường trực UBMTTQ huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận và báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024, đôn đốc việc thực hiện các mô hình, công trình đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí trong Ban thường trực MTTQ và Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn

     MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với Chính quyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  

    Cuộc vận động "Quỹ vì người nghèo" tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, 9 tháng đầu năm đã vận động và hỗ trợ xây sửa 34 nhà đại đoàn kết, tiếp tục rà soát 38 hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhà hư hỏng nặng không có khả năng xây, sửa để có kế hoạch trợ giúp. Phối hợp hội người cao tuổi các xã, thị trấn làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ các cụ cao tuổi . Tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” được gần  700.000.000 đồng.

    Các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ hoạt động có hiệu quả, đã kịp thời phát hiện những vi phạm, sai sót đề nghị chủ đầu tư khắc phục, góp phần đem lại những kết quả thiết thực, chất lượng các công trình được nâng cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thực hiện tốt phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến," xứ họ đạo tiên tiến, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong tôn giáo, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tính đến hết tháng 8 năm 2018, trên địa bàn huyện có 443/696 đám tang thực hiện hoả táng (đạt 63,6%).  

   Về tiến độ Đại hội MTTQ các cấp,  Huyện ủy đã ban hành Thông tri lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2019-2024 , MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, tập huấn, hướng dẫn và tuyên truyền, đăng ký thi đua chào mừng Đại hội. Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã khảo sát 16/16 xã, thị trấn về công tác chuẩn bị xây dựng đề cương báo cáo chính trị, chương trình hành động cho nhiệm kỳ tiếp theo và các bước trong qui trình Đại hội, phối hợp với các cơ quan tổ chức quản lý cán bộ hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo đúng qui định. Ban công tác Mặt trận thôn Thượng, xã Thanh Liệt đã tổ chức điểm Hội nghị Ban công tác Mặt trận để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, dự kiến Đại hội MTTQ Việt Nam xã Thanh Liệt  làm điểm sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2018, hiện nay các thôn, làng tổ dân phố trên địa bàn huyện đang diễn ra các Hội nghị Ban công tác Mặt trận, tiến tới Đại hội MTTQ các xã, Thị trấn. Lịch đăng ký Đại hội cấp xã dự kiến hoành thành vào 31/01/2019. Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2019.

Đ/c Nguyễn Huy Chương – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

      Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn huy Chương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện yêu cầu UBMTTQ huyện các cấp huyện Thanh Trì  tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tăng cường phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, phát động các đợt thi đua, các công trình, mô hình phần việc các Ban công tác mặt trận đã đăng ký thi đua tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường " Sáng - xanh - sạch - đẹp". Phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng./.

 

                                                                                                                                            Nguyễn Thị Thắm - UBMTTQ huyện 

 

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh