tin tức - sự kiện

Huyện ủy Thanh Trì tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30- của Bộ Chính trị (khóa VIII) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng
Ngày đăng 31/07/2018 | 08:36  | View count: 3823

Ngày 30.7, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Đồng chí Nguyễn Kim Hoàng- Phó trưởng ban dân vận Thành ủy, đ/c Nguyễn Việt Phương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tới dự.

        Thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Thanh Trì đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất mở đường, chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác dồn điền, đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....

        Nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về thực hiện dân chủ có chuyển biến tích cực. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được chỉ đạo, triển khai thực hiện có chiều sâu, chất lượng và được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện dân chủ trong các loại hình mới tập trung vào những lĩnh vực quan trọng trong đời sống của nhân dân, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân nên được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng.

       Do thực hiện tốt quy chế dân chủ, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đóng góp 215 tỷ đồng, 16.125m2 đất và gần 300.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng ”.

       Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, trên địa bàn huyện đã tổ chức 160 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, huy động trên 200.000 lượt đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, bóc xóa hàng nghìn biển quảng cáo, cắt cỏ trên 40 km chiều dài, thu gom hàng nghìn khối rác thải, phế thải; trồng trên 10km tuyến đường hoa tại các xã, thị trấn và khu vực chân đê sông Hồng.

         Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tự tháo dỡ 319 công trình vi phạm TTXD, 109 lều lán, mái tôn; 3.233 bục bệ, cầu dẫn, 2.324 mái che, mái vẩy các loại, 2.315 biển quảng cáo; 225 ô dù; 315 bàn ghế các loại; cắt tỉa 413 cây xanh che khuất tầm nhìn giao thôn, kẻ vạch sơn trên vỉa hè, xây dựng 1.500m hàng rào bằng sắt bê tông chống lấn chiếm và họp chợ... Đến nay, các trục đường giao thông đã cơ bản thông thoáng, sạch sẽ, không còn bục bệ, mái che, mái vảy, biển quảng cáo sai quy định, nhiều công trình vi phạm tồn tại nhiều năm đã được giải quyết, đặc biệt là khu vực hai bờ sông Tô Lịch, sông Nhuệ đã cơ bản phong quang, sạch đẹp hơn. Các vi phạm về trật tự an toàn giao thông được xử lý nghiêm, ý thức của người dân tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm. Điển hình tại tuyến đường Ngọc Hồi (địa bàn Thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp), tuyến đường Phan Trọng Tuệ (địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, Thị trấn Văn Điển, Tam Hiệp, Thanh Liệt), khu vực hai bờ sông Nhuệ (địa bàn xã Tả Thanh Oai, xã Hữu Hòa),…Huyện có 15/15 xã được công nhận xã nông thôn mới và tháng 10/2017, Huyện được công nhận là Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

         Việc thực hiện nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH thu được nhiều kết quả kết quả tích cực, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên về thanh niên và công tác thanh niên có nhiều chuyển biến. Hàng năm, đoàn thanh niên huyện đều được đoàn cấp trên đánh giá là đơn vị xuất sắc thi đua, trong đó, có 2 năm huyện đoàn được tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu, 1 năm Hội LHTN huyện được tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu.

        Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998  của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và tổng kết 10 năm  thực hiện nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, Huyện Uỷ Thanh Trì xác định:

        1 . Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của địa phương, cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phát huy vai trò dân chủ của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tệ nạn xã hội, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường vai trò cấp ủy, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi nhân sự. Đưa việc thực hiện quy chế dân chủ là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

       2. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về nội dung các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Thành ủy và Huyện ủy về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các Quy chế thực hiện dân chủ trong các loại hình mới do UBND huyện ban hành.

       3. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc xây dựng và triển khai thực hiện QCDC trong các loại hình mới; Nâng cao trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng, công tác quản lý trật tự xây dựng, quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, quy chế công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công, …góp phần phát huy dân chủ, củng cố và xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

        4. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Nâng cao vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên, chú trọng hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trong việc phát hiện và kiến nghị xử lý các sai phạm, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân.

        5. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế đảm bảo phù hợp và sát với thực tế. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, mở rộng việc xây dựng và thực hiện QCDC trên một số loại hình mới như: QCDC trong loại hình chợ, QCDC trong quản lý đất đai, TTXD, GPMB,…

        6. Tổ chức tập huấn về kiến thức kỹ năng cho các thành viên BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở từ huyện đến cơ sở; Đồng thời, tăng cường tổ chức Hội nghị tọa đàm, các Hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện QCDC trong các loại hình trên địa bàn huyện, nhất là những loại hình mới.

        Nhân dịp này, đã có 15 tập thể, 15 cá nhân được Huyện khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998  của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và tổng kết 10 năm  thực hiện nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH thời gian qua.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh