tin tức - sự kiện

HĐND huyện Thanh Trì tổ chức kỳ họp thứ 7
Ngày đăng 06/07/2018 | 11:47  | View count: 702

Trong hai ngày 3 và 4/7/2018 HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7.

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Khương – TUV – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Việt Phương – Phó bí thư thường trực huyện ủy, đ/c Vũ Văn Nhàn – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTQ, trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì – Trần Văn Khương nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cần được xem xét thấu đáo, nghiêm túc, do đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện có chất lượng, phù hợp thực tế địa phương, đáp ứng mong đợi của nhân dân trong huyện

          Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Thanh Trì đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của huyện năm 2017, bổ sung kinh phí ngân sách nhà nước năm 2018. HĐND huyện xem xét các báo cáo về công tác giám sát và kết quả thực hiện các kết luận giám sát trong 6 tháng đầu năm của HĐND huyện, các Ban HĐND huyện trên cơ sở đó, thảo luận thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng xem xét, thảo luận cho ý kiến về các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và các báo cáo của UBND huyện…

6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn đã thực hiện được gần 1.287 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt hơn 282 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ. UBND huyện đã thực hiện tốt Đề án “Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của vùng sản xuất rau an toàn tập trung huyện Thanh Trì giai đoạn 2016 - 2021” và gieo trồng được 140ha rau an toàn, trong đó 52ha rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, tăng 20ha so với năm 2017. 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 2.414 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Đến nay, toàn huyện có 1.212 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và 1.264 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 1.078 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. 
Đến nay, huyện đã quy hoạch tạm thời được 14 điểm tập kết rác thải sinh hoạt, 45 điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, 23 điểm trung chuyển phế thải xây dựng và vừa hoàn thành thêm 2 điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt tại xã Tứ Hiệp và Tả Thanh Oai. Cũng trong 6 tháng qua, toàn huyện đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cấp 423 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, đã kiểm tra phát hiện xử lý dứt điểm 50/80 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Mặt khác, toàn huyện đã tổ chức 30 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 15.000 lượt người tham gia, thu gom vận chuyển 1.614m3 chất thải, phế thải đến nơi xử lý. Trồng mới 10.580m2 đường hoa và 2.287 cây xanh trên nhiều tuyến đường của huyện được đông đảo cán bộ và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hoạt động HĐND huyện 6 tháng đầu băm 2018 đã có nhiều đổi mới, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, các Nghị quyết, chương trình đã được thông qua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác khảo sát, giám sát được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết HĐND huyện, sự chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, các ban HĐND đã tổ chức 5 cuộc khảo sát, 6 cuộc giám sát, trọng tâm giám sát những vấn đề nhạy cảm tại địa phương, theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được đổi mới cả về phương pháp, hình thức cũng như nội dung, được cử tri đồng tình ủng hộ; Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáp của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp.

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã giành ½ buổi để thảo luận, chất vẫn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp 20 ý kiến thảo luận tại tổ và 8 ý kiến trực tiếp tại hội trường, đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh địa phương trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và các tờ trình của UBND huyện, qua đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết chuyên đề gồm: ; bổ sung danh mục các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019. 3 nghị quyết chung đó là: Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền do chuyển công tác khác; về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã xem xét, cho ý kiến các báo cảo của UBND huyện về: Kết quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đầu tư xây dựng cơ bản; giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và Tái định cư các dự án; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng; Kết quả thực hiện Kế hoạch số 73 và Kế hoạch số 104 ngày 2/4/2018 của Ban chỉ đạo 197 huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Vũ Văn Nhàn - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu tiếp thu và giải trình, làm rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2018, các ngành, các địa phương cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đề ra; tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách, công tác đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương và đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn trên địa bàn…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Khương – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao chất lượng của kỳ họp và nhấn mạnh: Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã thông qua nhiều Nghị quyết, tờ trình với sự đồng thuận nhất trí cao của các đại biểu. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong thời gian tới, đề nghị Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện phát huy tốt vai trò giám sát trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề quan trọng đã được Nghị quyết HĐND huyện xác định để đảm bảo các Nghị quyết HĐND huyện ban hành sớm đi vào cuộc sống. Đặc biệt, sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân đề nghị UBND huyện tích cực chỉ đạo, giải quyết những nội dung chất vấn của các đại biểu và những vấn đề bức xúc cử tri đã kiến nghị nhiều lần đáp ứng nguyện vọng chính đáng và lòng mong đợi của cử tri. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các Tổ đại biểu và các đại biểu tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, giám sát việc giải quyết các kiến nghị bức xúc của cử tri một cách hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 – HĐND huyện đã hoàn thành nội dung và chương trình đề ra.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh