tin tức - sự kiện

Cán bộ chủ chốt huyện học tập chuyên đề năm 2018
Ngày đăng 08/03/2018 | 12:31  | View count: 5795

Ngày 8/3/2018, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Văn Nhàn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

           Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khương – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: “Việc học tập Nghị quyết và biến Nghị quyết thành hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong cuộc sống thì trước hết đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề học tập ngày hôm nay. Thứ hai là phải nắm vững được nhiệm vụ chính trị chính của mỗi địa phương, đơn vị, của huyện, của Thành phố phát động, từ đó chúng ta vận dụng thực tiễn, để nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên phải hoàn thành từ khá trở lên.”

         Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt tới các đại biểu 3 nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018.

          Nội dung thứ nhất: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó cán bộ, đảng viên cần  tập trung thực hiện các nội dung về phong cách làm việc dân chủ quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương.

         Nội dung thứ hai: Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung này yêu cầu người đứng đầu cần xây dựng phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; Khéo dùng người, trọng dụng người tài; đồng thời phải có phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

         Nội dung thứ 3: Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những việc làm cụ thể như tăng cường giáo dục rèn luyện, xây đựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên ; Xây dựng quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo và phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

         Việc học tập phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 04–NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung Ương về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa, TT&TT

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh