Thanh Trì: Tập huấn nghiệp vụ công tác hội nông dân đợt 2/2022.
Ngày đăng 21/09/2022 | 20:44  | Lượt xem: 112

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, trong 2 ngày 21 và 22/9, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội đợt 2/2022.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy và đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy phổ biến các nội dung cơ bản về các nội dung cụ thể như Học tập quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nâng cao xây dựng chất lượng tổ chức cơ sở Hội; Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII; Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”

Thông qua bồi dưỡng, tập huấn  nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, trang bị cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở những kỹ năng, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình hiện nay. góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Minh Hoa - Trung tâm Văn hóa - TT&TT