Thanh Trì: Tập huấn công tác quản lý nhà nước về di tích năm 2022
Ngày đăng 27/09/2022 | 22:19  | Lượt xem: 214

Ngày 27/9, UBND huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về di tích năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Lợi – HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, công tác quản lý di tích còn gặp nhiều khó khăn, do vậy việc nâng cao công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện là rất cần thiết, mong muốn các cán bộ hoạt động trên lĩnh vực này tại lớp tập huấn nỗ lực tiếp thu, trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiến sỹ Phạm Văn Ánh – Viện phó Viện Văn học truyền đạt các nội dung về quản lý di tích

Tại đây, gần 200 cán bộ trong Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện, các phòng, ban liên quan, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Trưởng Công an, Công chức Văn hoá các xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, sư trụ trì các chùa trên địa bàn huyện đã được Tiến sỹ Phạm Văn Ánh – Viện phó Viện Văn học triển khai một số nội dung liên quan đến công tác quản lý di tích: Các loại di tích cơ bản gắn với các di tích Hán Nôm; Thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo, khai thác, phát huy giá trị, tiềm năng di tích thời gian qua; hướng dẫn thực hiện quy trình tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa theo Nghị định số 166/2018/NĐ - CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ, Thông tư số 15/2019/TT- BVHTT&DL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch qui định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích...

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Thông qua tập huấn các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; xác định rõ trách nhiệm đối với công tác quản lý di tích trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT