Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo đợt 2 năm 2022
Ngày đăng 02/12/2022 | 13:37  | Lượt xem: 95

Ngày 2/12, Ban tuyên giáo huyện uỷ phối hợp với Trung tâm chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo đợt 2 năm 2022.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Tới dự có đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ HN; đồng chí Lý Duy Xuân - UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện và hơn 200 báo cáo viên phụ trách tuyên giáo các phòng ban ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

   Đồng chí Lý Duy Xuân - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lý Duy Xuân - UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo nhằm giúp các học viên làm tốt hơn trong công tác tuyên giáo ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy trong việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các học viên khi tham gia lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tận dụng thời gian để học tập và trao đổi kinh nghiệm, thu hoạch cho bản thân nhiều kiến thức, góp phần vào thành công của lớp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong thời gian tới.

Phó trưởng ban tuyên giáo Thành uỷ HN Đào Tiến Dũng làm báo cáo viên lớp bồi dưỡng

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe đồng chí báo cáo viên Đào Tiến Dũng - Phó trưởng ban tuyên giáo Thành uỷ HN truyền đạt các nội dung về: Một số vấn đề về nghiệp vụ và kỹ năng công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay ở cấp huyện và cấp cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh phản bác chống các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời cung cấp những nội dung cơ bản và bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên ngành Tuyên giáo của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thanh Hồng - Trung tâm VHTT&TT