Huyện Thanh Trì : Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022.
Ngày đăng 05/10/2022 | 14:36  | Lượt xem: 683

Ngày 5/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Huyện 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì và điều hành hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy, Trưởng các ngành đoàn thể; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận các nội dung như : Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

 9 tháng đầu năm 2022, với sự chủ động, bản lĩnh, quyết tâm, sáng tạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, phát huy sức mạnh, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân,quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng, trên các lĩnh vực.Nổi bật là thực hiện đúng tiến độ các kế hoạch, đề án, chuyên đề, các Chương trình công tác trọng tâm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ thị, nghị quyết trọng tâm, chuyên đề của các cấp ủy và chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, chủ động; tỷ lệ tiêm bao phủ cao.

Phát triển kinh tế - xã hội từng bước trở lại trạng thái bình thường, có dấu hiệu phục hồi rõ nét,các ngành, lĩnh vực đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng11,6% (cùng kỳ tăng 5,6%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt, ước đạt61,5% dự toán Thành phố giao, đạt60% so với dự toán huyện giao;trong đó các khoản thu cố định ước đạt 81,4% dự toán Thành phố giao, đạt 81% dự toán huyện giao; chi cân đối ngân sách linh hoạt, hiệu quả. Các công việc tồn đọng, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đang được từng bước giải quyết hiệu quả; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phát triển đô thị, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều đạt được những kết quả tích cực; chế độ chính sách, an sinh xã hội được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Các hoạt động văn hóa - xã hội trở lại bình thường, công tác chuẩn bị, tổ chức Sea Games 31 và Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ X, được Trung ương, Thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Tập trung cụ thể hóa, quán triệt thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy;các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận, văn phòng cấp ủy tiếp tục được tăng cường, triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện, tạo chuyển biến về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binhvà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo tiến độ, nội dung, chất lượng, đúng quy định; triển khai đúng kế hoạch công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đại biểu Hội Nông dân cơ sở tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại hội nghị, cơ bản các đại biểu đã nhất trí thông qua Tờ trình về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Trì.

Đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lê Tiến Nhật ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm 2022 là thời điểm quan trọng, nước rút để hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực, quyết tâm thực hiệnlinh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; khắc phục tác động của đại dịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân huyện Thanh Trì tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức; thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội, các Chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các chỉ thị, nghị quyết trọng tâm, chuyên đề của các cấp ủy, chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa - TT&TT