Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì: Nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tích cực trong năm 2022
Ngày đăng 04/12/2022 | 17:48  | Lượt xem: 304

Sáng 3/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì khóa XXIV đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 để đánh giá công tác phát triển KT-XH, AN-QP và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023… Các đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2022, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thích ứng an toàn, linh hoạt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022, với những kết quả nổi bật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Kinh tế huyện đã từng bước phục hồi, đạt mức tăng trưởng khá, các chỉ số đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 14.563 tỷ 145 triệu đồng, tăng 12,5% (cùng kỳ tăng 7,3%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện năm 2022 là 2.167 tỷ 098 triệu đồng, đạt 103,3% dự toán Thành phố giao, đạt 100,6% dự toán huyện giao Tổng chi ngân sách ước thực hiện là 2.210 tỷ 728 triệu đồng, đạt 98,6% dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung.

Công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, môi trường và TTXD đô thị được triển khai tích cực. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 ước thực hiện là 1.108 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch vốn huyện giao sau bổ sung. Trong năm 2022, Huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án, điều chỉnh CTĐT 11 dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 90 dự án; phê duyệt quyết toán 66 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, đạt kết quả toàn diện. Toàn huyện có 64/73 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia (đạt 87,67%). Năm 2022, ngành Giáo dục và đào tạo huyện được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đánh giá thi đua hoàn thành xuất sắc 6/13 tiêu chí (tăng 05 tiêu chí xuất sắc so với năm 2021), các tiêu chí còn lại được đánh giá hoàn thành Tốt. Hiện nay, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo; giảm 304 hộ cận nghèo, vượt 27% kế hoạch; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1 tỷ 599trđ, đạt 319,8% kế hoạch,...

Huyện đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, không có “điểm nóng”.

Trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy định, với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đổi mới cả về phương thức, cách thức tiến hành. Huyện ủy đã triển khai 02 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 06 lượt tổ chức đảng và 06 đảng viên; 02 cuộc giám sát đối với 10 tổ chức đảng và 06 đảng viên (đạt 125% kế hoạch). Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 04 đảng viên (đạt 150% kế hoạch)...

Bí thư Huyện ủy Lê Tiến Nhật phát biểu chỉ đạo

Năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện xác định sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, hoàn thành phê duyệt Đề án huyện phát triển thành Quận. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách Nhà nước hợp lý cho các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, xã hội theo hướng đô thị đồng bộ, hiện đại, từng bước hoàn thiện các tiêu chí phát triển thành quận. Phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét một số báo cáo: cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện quản lý năm 2023; kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện đề án huyện phát triển thành quận năm 2023 và các năm tiếp theo; tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách huyện năm 2022, dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023.

 Thanh Hồng - Trung tâm Văn hoá - TT&TT