Ban pháp chế HĐND huyện Thanh Trì giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại xã Hữu Hòa.
Ngày đăng 16/03/2023 | 20:57  | Lượt xem: 193

Ngày 14/3, Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện do đồng chí Lã Văn Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại xã Hữu Hòa.

Quang cảnh buổi giám sát

Tại  buổi giám sát, lãnh đạo UBND xã Hữu Hòa báo cáo  kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở xã năm 2022. Trong thời gian qua, UBND xã Hữu Hòa luôn xem công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. UBND xã thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền pháp luật với 1.500 lượt người tham dự; Tăng cường trên các Đài truyền thanh xã, thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt các tổ, hội, chi hội, lồng ghép công tác hoà giải, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao... với nhiều hình thức như giới thiệu văn bản pháp luật, câu chuyện pháp luật, hỏi đáp pháp luật, trong đó tập trung giới thiệu các văn bản mới ban hành, hỏi đáp các nội dung pháp luật có liên quan đến cuộc sống hàng ngày của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã. Thành lập Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật có 50 thành viên tham gia; Kiện toàn 14 tuyên truyền viên pháp luật; Cấp phát 1.125 tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ công trực tuyến Hà Nội…

Ý kiến phát biểu, trao đổi tại buổi giám sát

Về công tác hoà giải cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn 5 tổ hòa giải với 30 hòa giải viên, các hòa giải viên thường xuyên được tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ gắn với triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2020” trên địa bàn huyện và mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”. Đã hòa giải thành 16/18 vụ việc, tranh chấp trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đ.c Lã Văn Huy – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lã Văn Huy – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện yêu cầu UBND xã Hữu Hòa cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo và quản lý, trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở; Thực hiện tốt công tác phối, kết hợp với UBMTTQVN, các đoàn thể có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phương Xuyến - Trung tâm VHTT&TT