Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Hà Nội làm việc với huyện Thanh Trì
Ngày đăng 28/09/2022 | 07:17  | Lượt xem: 579

Ngày 27/9/2022, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Hồng Sơn- UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Trì.

          Về phía huyện Thanh Trì, tiếp đoàn có đồng chí Lê Tiến Nhật - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn  Việt Phương – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Cường - phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND- UBND- UBMTTQ huyện; đại diện các đơn vị liên quan; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các đồng chí Bí thư Chi bộ các thôn, tổ dân phố thuộc xã Tứ Hiệp.

          Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Toàn- UVBTV, PCT UBND huyện cho biết: Trong những năm qua, Huyện ủy Thanh Trì luôn coi việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở là việc làm quan trọng, thường xuyên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện . Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở huyện chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc nội dung công tác dân vận chính quyền, xây dựng và thực hiện QCDC trong các loại hình mới. UBND huyện xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên nắm tình hình, tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp, giải quyết thỏa đáng, đúng quy định các kiến nghị, thắc mắc của người dân; việc áp dụng QCDC trong công tác GPMB, quản lý TTXD đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hội đồng nhân dân huyện phát huy tốt vai trò giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng. Các xã, thị trấn kịp thời xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, ban hành các nghị quyết chuyên đề, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực, đã tạo được sự đồng thuận trong mỗi dự án, kịp thời bàn giao cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý trật tự xây dựng đã có sự chuyển biến tốt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, không để vi phạm có quy mô lớn, phức tạp xảy ra.

          Từ tháng 01/2021 đến 7/2022, lãnh đạo UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, tổ chức 34 cuộc đối thoại trực tiếp với Dân liên quan đến công tác GPMB thực hiện các dự án (dự án Quốc lộ 1A, dự án khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, dự án đường làng nghề Hữu Hòa, dự án khó khăn trong quy chủ và xác nhân nguồn gốc đất thời điểm xây dựng công trình (dự án đường từ cầu Hữu Hòa đi Kiến Hưng, dự án đường liên xã Liên Ninh - Đại Áng - Tả Thanh Oai,…); Tiếp nhận 450 đơn thư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, đã giải quyết 355 đơn, đạt tỷ lệ 79%, các đơn còn lại đang thụ lý giải quyết theo quy định.

          Về việc thực hiện QCDC trong công tác quản lý trật tự xây dựng, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra tổng số 933 công trình, đã phát hiện và lập hồ sơ vi phạm đối với 185 trường hợp, xử lý 146 trường hợp, đạt tỷ lệ 78,92%. Còn 39 trường hợp đang giải quyết, trong đó có 08 trường hợp san lấp, 31 trường hợp vi phạm đất đai có công trình xây dựng. Tiếp nhận 31 đơn thư liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, đã giải quyết xong 29 đơn thư, còn 02 đơn đang tiếp tục giải quyết theo quy định. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch (có thời gian, tiến độ cụ thể, trách nhiệm của tập thể, cá nhân...) và xử lý dứt điểm trong quý III/2022. UBND huyện ban hành 105 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, tổng số tiền xử phạt 489.950.000VNĐ.

          Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các nội dung công khai theo quy định. Ban TTND các xã, thị trấn đã tổ chức được 204 cuộc giám sát chuyên đề, phát hiện 04 vụ việc, kiến nghị với chính quyền giải quyết. Làm tốt việc giám sát chính quyền trong công tác tiếp công dân; Ban GSĐTCĐ tổ chức giám sát 109 công trình, dự án trên địa bàn huyện, qua giám sát đã phát hiện 08 công trình có vi phạm, đã kiến nghị sửa chữa kịp thời; phối hợp giám sát 284 trường hợp về quản lý trật tự xây dựng, trường hợp về quản lý đất đai và trường hợp về thực hiện QCDC ở cơ sở.

          Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hồng Sơn- UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao huyện Thanh Trì trong việc nỗ lực thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò chủ trì phối hợp với chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động để thực hiện QCDC trong nhân dân gắn với cuộc vận động đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và việc thực hiện Quy định 217, 218 về phản biện, giám sát.

Đổng chí đề nghị, trong thời gian tới Thanh Trì cần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không lơ là, tập trung chỉnh trang, phát triển đô thị, cải tạo đường làng ngõ xóm các công trình phúc lợi. Một số dự án kết nối hạ tầng cần thực hiện QCDC cơ sở, xác định chủ đầu tư, quy trình thực thi pháp luật, chính sách hỗ trợ nhà tái định cư, công khai bằng các hình thức tuyên truyền, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân. Chú trọng công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, đưa ra Quy chế để người dân giám sát, tạo đồng thuận để nhân dân tin tưởng vào bộ máy chính quyền các cấp. Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, lấy quyền lợi chính đáng của người dân làm trung tâm. Tuyên truyền đầy đủ cho nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao dân chủ trong thực hiện các nhiệm vụ, phát huy dân chủ nhân dân.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa - TT&TT