thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học Chính trị (Văn bằng 2) năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02/04/2018 | 05:45  | View count: 104679

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học Chính trị (Văn bằng 2) năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo số 1454-TB/BTCTU ngày 29/3/2018

Tổ giúp việc Ban Biên tập

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh