thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Ngày đăng 02/04/2018 | 05:32  | View count: 98794

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo số 1452-TB/BTCTU ngày 29/3/2018 về tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh