thông tin tuyển dụng

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ Tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Trì
Ngày đăng 23/03/2018 | 02:53  | View count: 125929

Thông báo số 114-TB/BTC ngày 23/3/2018. Nội dung chi tiết tại đây./.

Tổ giúp việc BBT

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh