thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Tri
Ngày đăng 15/03/2018 | 03:42  | View count: 126789

Thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Tri

Thông báo số 529 - TB/HU ngày 14/3/2018 của Huyện ủy Thanh Trì

Đơn kèm theo

Quy trình

Danh mục hồ sơ

 

Triệu Quang Xuyên - Phòng VH&TT

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh