THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo: Danh sách các thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Trì năm 2021
Ngày đăng 20/10/2021 | 08:30  | Lượt xem: 377

Xem chi tiết nội dung Thông báo 479/TB-UBND ngày 19/10/2021 tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT