thông tin tuyển dụng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ và tuyển dụng công chức năm 2017, diện tiếp nhận không qua thi tuyển (02/10/2017)

Thông báo số 638/TB-UBND ngày 02/10/2017 của UBND huyện Thanh Trì về việc tiếp nhận hồ sơ và tuyển dụng công chức năm 2017, diện tiếp nhận không...

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh