THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường Mầm non A xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì năm 2022

Ngày đăng 14/06/2022 | 10:41  | Lượt xem: 137
Xem chi tiết nội dung Thông báo số 333/TB-UBND tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Quyết định 1695/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển Công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND Quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 20/05/2022 | 07:30  | Lượt xem: 120
Quyết định 1695/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển Công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND Quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà...

Thành phố Hà Nội: Thông báo Lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1/2022

Ngày đăng 18/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 45
Xem lịch tổ chức sát hạch và Hướng dẫn tài liệu ôn tập tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường Mầm non A xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì năm 2022

Ngày đăng 08/03/2022 | 02:54  | Lượt xem: 358
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Thông báo số 3828/TB-SNV ngày 24/12/2021 của sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc: Nhận quyết định tuyển dụng công chức năm 2021

Ngày đăng 24/12/2021 | 03:07  | Lượt xem: 323
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Hội đồng thi tuyển Công chức năm 2020 thành phố Hà Nội Thông báo: Về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Công chức năm 2020

Ngày đăng 30/11/2021 | 03:31  | Lượt xem: 360
Xem chi tiết Thông báo số 3549/TB-HĐTT ngày 30/11/2021 tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Trì năm 2021

Ngày đăng 04/11/2021 | 01:59  | Lượt xem: 640
Xem nội dung chi tiết Thông báo số 539/TB-UBND tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Trì năm 2021

Ngày đăng 22/10/2021 | 04:30  | Lượt xem: 297
Xem chi tiết danh sách tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Kế hoạch tổ chức coi thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 21/10/2021 | 10:58  | Lượt xem: 353
1. Chi tiết nội dung Kế hoạch số 3039/HĐTT-KHCOITHI ngày 20/10/2021 2. Sơ đồ phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển Công chức năm 2020 Triệu Quang Xuyên - VHTT

Thông báo: Danh sách các thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Trì năm 2021

Ngày đăng 20/10/2021 | 08:30  | Lượt xem: 339
Xem chi tiết nội dung Thông báo 479/TB-UBND ngày 19/10/2021 tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào Công chức thành phố Hà Nội đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 09/10/2021 | 08:30  | Lượt xem: 366
Xem nội dung chi tiết Thông báo số 2876/TB-HĐKTSH ngày 8/10/2021 tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 09/10/2021 | 08:00  | Lượt xem: 332
Xem chi tiết Thông báo số 2880/TB-HĐTT ngày 8/10/2021 tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Thông báo số 342/TB-UBND ngày 15/9/2021 về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Trì năm 2021

Ngày đăng 16/09/2021 | 08:00  | Lượt xem: 405
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT