thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học Chính trị (Văn bằng 2) năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày đăng 02/04/2018 | 05:45 PM  | View count: 86637
Thông báo tuyển sinh hệ Đại học Chính trị (Văn bằng 2) năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày đăng 02/04/2018 | 05:39 PM  | View count: 81893
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày đăng 02/04/2018 | 05:32 PM  | View count: 81414
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2018 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Tri

Ngày đăng 15/03/2018 | 03:42 PM  | View count: 99821
Thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Tri

Thông báo tiếp nhận hồ sơ và tuyển dụng công chức năm 2017, diện tiếp nhận không qua thi tuyển

Ngày đăng 02/10/2017 | 04:37 PM  | View count: 219
Thông báo số 638/TB-UBND ngày 02/10/2017 của UBND huyện Thanh Trì về việc tiếp nhận hồ sơ và tuyển dụng công chức năm 2017, diện tiếp nhận không...

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh