QUY HOẠCH, XÂy DỰNG ĐÔ THỊ

Công văn số 789/UBND-TNMT ngày 21/4/2017 của UBND huyện Thanh Trì yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện Dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện khẩn trương liên hệ với Sở Tài nguyên & Môi trường để hoàn thiện hồ sơ giao đất thực hiện dự án theo quy định
25/04/2017 | 03:04

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh