thông tin quy hoạch - đấu giá

Thư mời và hồ sơ mời đấu giá QSD đất tại khu đấu giá xã Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp; khu đấu giá QSD đất thôn Cổ Điển A- Tứ Hiệp và khu đấu giá QSD đất xã Đông Mỹ
Ngày đăng 25/05/2017 | 10:58  | View count: 702

Thư mời đấu giá QSD đất tại khu đấu giá xã Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp; khu đấu giá QSD đất thôn Cổ Điển A- Tứ Hiệp và khu đấu giá QSD đất xã Đông Mỹ

Thư mời và Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở tại khu đấu giá QSD đất Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp huyện Thanh Trì. Xem chi tiết tại đây.

Thư mời và Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở tại khu đấu giá QSD đất thôn Cổ Điển A xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì. Xem chi tiết tại đây.

Thư mời và Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở tại khu đấu giá xã Đông Mỹ huyện Thanh Trì. Xem chi tiết tại đây.

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh