thong tin người phát ngôn

Họ và tên

Đặng Đức Quỳnh

 Chức vụ:

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì

 Điện Thoại: 0913 555 220

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh