THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện Thanh Trì
Ngày đăng 01/08/2022 | 08:00  | Lượt xem: 28

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT