THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của HĐND huyện về thông qua Đề án "Đầu tư trang thiết bị, ứng dụng CNTT, tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại trên địa bàn huyện Thanh Trì giai đoạn 2022 - 2026"
Ngày đăng 09/08/2022 | 07:00  | Lượt xem: 176

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT