THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch trực tiếp công dân tháng 9, tháng 9 năm 2022 của Đại biểu HĐND huyện Thanh Trì khóa XX
Ngày đăng 12/08/2022 | 13:45  | Lượt xem: 241

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT