THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch trực tiếp công dân Quý II/2022 của Tổ Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/04/2022 | 17:10  | Lượt xem: 170

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT