THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lịch trực tiếp công dân Quý II/2022 của các Tổ Đại biểu HĐND huyện Thanh Trì
Ngày đăng 12/04/2022 | 17:13  | Lượt xem: 214

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên - VHTT