THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 28/05/2021 | 16:50  | Lượt xem: 2872

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xem tại đây

Triệu Quang Xuyên_VHTT