THÔNG TIN CƠ QUAN BÁO CHÍ THÔNG TIN CƠ QUAN BÁO CHÍ

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

Ngày đăng 17/09/2018 | 12:00  | Lượt xem: 252
Tải nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng

Ngày đăng 17/09/2018 | 12:00  | Lượt xem: 161
Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn Luật Quảng cáo có hiệu lực từ năm 2013, tuy nhiên, ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân về quảng cáo hiện còn nhiều hạn chế. Trong thời gian...

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng

Ngày đăng 17/09/2018 | 12:00  | Lượt xem: 148
Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn Luật Quảng cáo có hiệu lực từ năm 2013, tuy nhiên, ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân về quảng cáo hiện còn nhiều hạn chế. Trong thời gian...
Hiển thị 21 - 24 trong 24 kết quả.