THÔNG TIN CƠ QUAN BÁO CHÍ THÔNG TIN CƠ QUAN BÁO CHÍ

UBND huyện Thanh Trì ban hành Công văn 2202/UBND-BQLDAĐTXD ngày 31/10/2019 về việc cung cấp thông tin về một số nội dung các cơ quan báo chí phản ánh
Ngày đăng 04/11/2019 | 00:00  | Lượt xem: 122

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT