THÔNG TIN CƠ QUAN BÁO CHÍ THÔNG TIN CƠ QUAN BÁO CHÍ

Báo cáo số 771/BC-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Văn bản 3104/ĐB-STTTT ngày 28/11/2019 của sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Ngày đăng 23/12/2019 | 00:00  | Lượt xem: 136

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT