THÔNG TIN CƠ QUAN BÁO CHÍ THÔNG TIN CƠ QUAN BÁO CHÍ

Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc xử lý thông tin báo Thương Hiệu&Công luận, báo Kiến thức, tạp chí Lao động và Xã hội phản ánh vi phạm TTXD trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, HN
Ngày đăng 05/04/2020 | 00:00  | Lượt xem: 273

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT