QUY HOẠCH - ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG QUY HOẠCH - ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT đối với siêu thị Cầu Bươu của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần tại số 17- TTO, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì

Ngày đăng 13/09/2022 | 08:00  | Lượt xem: 200
1. Công văn số 1921/TN&MT ngày 13/9/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường 2. Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Công khai Giấy phép môi trường dự án kinh doanh, sản xuất các sản phẩm Dệt của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Trung Dũng tại xã Tân Triều

Ngày đăng 24/08/2022 | 07:30  | Lượt xem: 129
Xem chi tiết giấy phép Môi trường tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án khu văn phòng trưng bày sản phẩm và xưởng bảo hành, sửa chữa của Cty Vận tải thương mại và đầu tư An Việt tại xã Vĩnh Quỳnh

Ngày đăng 22/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 85
1. Công văn số 1748/TN&MT 2. Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty Vận tải thương mại và đầu tư An Việt Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Văn phòng giao dịch và giới thiệu sản phẩm của ông Ngô Văn Lục, tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì

Ngày đăng 29/07/2022 | 08:30  | Lượt xem: 46
1. Công văn 1606/TN&MT ngày 29/7/2022 của phòng TNMT 2. Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án đầu tư VP giao dịch giới thiệu sản phẩm Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Mời đơn vị thực hiện cuộc đấu giá QSD đất để cho thuê đất sử dụng vào mục đích SXNN tại xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội

Ngày đăng 27/06/2022 | 08:00  | Lượt xem: 524
Xem nội dung chi tiết Thông báo 1313/TB-TN&MT tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

BQL Dự án ĐTXD H.Thanh Trì: Mời đấu giá QSD đất để XD nhà ở tại khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Đại Áng, xã Đại Áng, h. Thanh Trì

Ngày đăng 22/04/2022 | 08:30  | Lượt xem: 978
1. Thông báo 158/TB-BQLDAĐTXD 2. Hồ sơ mời đấu giá Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Quyết định 894/QĐ-CCXP ngày 6/4/2022 về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Ngày đăng 07/04/2022 | 07:30  | Lượt xem: 627
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Mời đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất nông nghiệp do UBND xã Duyên Hà quản lý

Ngày đăng 05/04/2022 | 09:00  | Lượt xem: 487
1. Thông báo 6434/TB-TNMT 2. Quyết định 872/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá 3. Phương án 4. Quyết định 1305/QĐ-UBND về phê duyệt giá 5. Sơ đồ vị trí Triệu Quang Xuyên...

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Mời đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất nông nghiệp do UBND xã Tứ Hiệp quản lý

Ngày đăng 31/03/2022 | 09:00  | Lượt xem: 519
1. Thông báo 575/TB-TN&MT 2. Quyết định 144/QĐ-UBND về Phê duyệt giá khởi điểm 3. Quyết định 826/QĐ-UBND về phê duyệt phương án đấu giá Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo số 130/TB-UBND ngày 15/3/2022 về việc đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 21/03/2022 | 04:45  | Lượt xem: 913
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 09/02/2022 | 08:00  | Lượt xem: 2524
1. Thông báo số 57/TB-UBND ngày 9/2/2022 2. Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 3. Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 4. Danh mục các công trình dự án...

Phòng Y tế huyện Thanh Trì: Thư mời báo giá trang phục bảo hộ, hóa chất phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 17/01/2022 | 02:29  | Lượt xem: 606
Xem chi tiết thư mời và phụ lục phạm vi hàng hóa cần báo giá tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT