PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Huyện Thanh Trì tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 12:00  | Lượt xem: 55
Ngày 19/9/2020, UBND hyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2020 cho các các đồng chí lãnh đạo, cán bộ , chuyên viên phụ trách giải quyết đơn thư các...

UBND huyện Thanh Trì ban hành Báo cáo số 363/BC-UBND ngày 9/7/2020 về đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

Ngày đăng 09/07/2020 | 12:00  | Lượt xem: 29
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

UBND huyện Thanh Trì ban hành Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 19/5/2020 về Công tác phòng chống tham nhũng quý II/2020

Ngày đăng 19/05/2020 | 12:00  | Lượt xem: 28
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017, Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Quý I/ 2020

Ngày đăng 15/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 34
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 20/2/2020 của UBND huyện Thanh Trì về công tác phòng chống tham nhũng quý I/2020

Ngày đăng 21/02/2020 | 12:00  | Lượt xem: 29
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT