NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/07/2020 | 12:00  | Lượt xem: 172
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thanh Trì năm 2019

Ngày đăng 10/07/2020 | 12:00  | Lượt xem: 77
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 10/07/2020 | 12:00  | Lượt xem: 70
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng huyện Thanh Trì 06 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 12:00  | Lượt xem: 79
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 14/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 27
Xem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về chủ trương thực hiện kè các ao, hồ trong khu dân cư trên địa bàn huyện

Ngày đăng 10/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 29
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về dự toán ngân sách Huyện và phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2020

Ngày đăng 10/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 21
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về nhiệm vụ Phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng huyện Thanh Trì năm 2020

Ngày đăng 02/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 26
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên-phòng VHTT

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện Thanh Trì

Ngày đăng 13/12/2017 | 12:00  | Lượt xem: 36
Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện Thanh Trì
Hiển thị 1 - 20 trong 40 kết quả.