KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Quyết định số 1903/QĐ-HĐKH&CN ngày 23/6/2021 của Hội đồng khoa học & Công nghệ huyên Thanh Trì về công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021
Ngày đăng 14/07/2021 | 15:18  | Lượt xem: 266

Xem Quyết định và danh sách SKKN tại đây

Triệu Quang Xuyên_ VHTT