KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện Thanh Trì: Ra quân triển khai cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021
Ngày đăng 01/07/2021 | 16:43  | Lượt xem: 236

Ngày 1/7, UBND huyện Thanh Trì tổ chức lễ ra quân triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

Theo đó, Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 huyện thanh trì được thực hiện từ ngày 1 - 30/7, nhằm thu thập thông tin toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nội dung thông tin thu thập trong Tổng điều tra giai đoạn 2 bao gồm: Kết quả sản xuất kinh doanh, số lượng, quy mô và lao động, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra… Dự kiến số lượng cá thể cần điều tra là gần 10.000 hộ và số cơ sở tôn giáo là 140 đơn vị.

 

Cũng trong ngày 1/7, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức lễ ra quân triển khai cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021.

      

  

 

Xã Tam Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh ra quân thực hiện Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II

Để sẵn sàng thực hiện Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II, thời gian qua Ban chỉ đạo Tổng điều tra của huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho đội ngũ điều tra viên của các xã, thị trấn. Ngoài các nội dung nghiệp vụ và công nghệ thông tin, điều tra viên còn được hướng dẫn các kỹ năng tiếp cận với các đơn vị điều tra (cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng) để thu thập thông tin, đặc biệt các kỹ năng cần thiết để ứng dụng trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19;

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II được quan tâm triển khai, các tin, bài về Tổng điều tra được phát trên sóng phát thanh và Cổng thông tin của huyện.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cuộc Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II trên địa bàn huyện sẽ thành công tốt đẹp.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa - TT&TT