KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nông dân huyện Thanh Trì: Quan tâm giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, thành lập các Tổ hội nghề nghiệp
Ngày đăng 29/06/2021 | 16:47  | Lượt xem: 232

Góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện mục tiêu kép "Vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19", 6 tháng đầu năm 2021, Hội nông dân huyện Thanh trì đã đẩy mạnh hoạt động giải ngân nguồn vốn, thành lập các Tổ hội nghề nghiệp nhằm hỗ trợ hội viên thúc đẩy sản xuất trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Toàn Huyện đã ra mắt 5 tổ hợp tác xã; 02 chi hội nghề nghiệp và 22 tổ hội nghề nghiệp với 420 thành viên tập trung vào các ngành nghề nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ, trồng rau an toàn, trồng hoa lan tại các xã Tứ Hiệp, Duyên Hà, Vạn Phúc, Liên Ninh...Mỗi tổ hội nghề nghiệp có từ 10 -15 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt, được cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh việc được hỗ trợ nguồn vốn vay, các Tổ hội nghề nghiệp cũng được Hội nông dân huyện hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng mô hình, định hướng hình thành chuỗi sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững.

 Hội nông dân các xã ra mắt các chi, Tổ hội nghề nghiệp

( ảnh chụp khi chưa có đợt dịch Covid -19 lần thứ 4/2021)

Tính đến tháng 6/2021, Hội đang quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Thành phố 2.920 triệu đồng;  quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân xã là 3.326 triệu đồng. Đã triển khai cho vay quay vòng 8.579 triệu đồng, với 27 dự án giúp 378 hộ vay. Tổng dư nợ các nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân 3 cấp là 29.855 triệu đồng, với 1.252  hộ vay ở 133 dự án

Ngoài nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội nông dân Thanh trì còn tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để giải ngân nguồn vốn vay 11.980 triệu đồng giúp 172 hộ hội viên có thêm nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất. Đến nay, 16/16 cơ sở Hội nông dân huyện đều được tiếp cận nguồn vốn vay 2 kênh Ngân hàng này. Nguồn vốn vay đều sử dụng đúng mục đích và đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ vay.

​Các hoạt động vay vốn, thành lập các Tổ hội nghề nghiệp đã và đang giúp Nông dân trong huyện tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Thanh Hồng - Trung tâm Văn hóa - TT&TT(Tin TH)