hoạt động của các xã - Thị trấn

Đảng ủy xã Tả Thanh Oai quán triệt Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về đạo đức trong tình hình mới”
Ngày đăng 20/06/2018 | 11:10  | View count: 4636

Ngày 16.6.2018, Đảng ủy xã Tả Thanh Oai tổ chức hội nghị học tập và quán triệt thực hiện Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về đạo đức trong tình hình mới” nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/07/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Tỉ lệ đảng viên đến dự học tập đạt 98% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Tuyển - Thư ký Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, báo cáo viên Cục Tuyên Huấn - Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về đạo đức trong tình hình mới”. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã thông tin một số nội dung liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng (theo tài liệu thông tin, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội), đồng thời quán triệt tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã vững vàng tư tưởng chính trị, hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương của Đảng và Nhà nước, nắm bắt thông tin tại địa phương, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng gây rối, chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa.

       Ngay sau khi Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 66-KH/HU của Huyện ủy Thanh Trì được ban hành, Đảng ủy xã Tả Thanh Oai đã xây dựng Kế hoạch số 27-KH/ĐU triển khai thực hiện tại địa bàn xã. Theo đó, Đảng ủy xã định hướng việc thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU cần gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã lần thứ XXIV; Chương trình số 01-CTr/ĐU ngày 20/7/2015 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường củng cố tổ chức, cán bộ và Chương trình số 04-CTr/ĐU về giữ vững ổn định quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Đảng ủy xã Tả Thanh Oai; đến năm 2020 hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đ/c Lê Thùy Linh – Bí thư Đảng ủy xã Tả Thanh Oai cung cấp thông tin