hoạt động của các xã - Thị trấn

Tân Triều: Hội nghị bàn xây dựng đời sống văn hóa năm 2018
Ngày đăng 20/03/2018 | 03:18  | View count: 478

Ngày 20/03/2018, UBND – UBMTTQ xã Tân Triều tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa năm 2018. Đồng chí Nguyễn Huy Chương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ huyện cùng hơn 140 đại biểu nhân dân xã Tân Triều đã tới dự

Trong năm 2017, các đại biểu nhân dân xã Tân Triều đã bàn thảo, đoàn kết  thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa, chung sức chung lòng xây dựng xã Tân Triều phát triển về mọi mặt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng 6 triệu đồng so với năm 2016. Thu ngân sách đạt 157% kế hoạch dự toán năm. Tổng chi đạt 93% kế hoạch. Thu thuế đất phi nông nghiệp đạt 109%. Giá trị sản xuất Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch.  Tiếp tục giữ vững các tiêu chí xaay dựng nông thôn mới.  Thực hiện  nâng cấp nhiều công trình có ý nghĩa như: đường giao thông xã, nghĩa trang gò dài thôn Văn Xá, xây dựng đền Yên Xá, cải tạo một số  ngõ xóm, cải tạo cảnh quan môi trường tuyến đường xóm Án, xóm Cầu, xây dựng nhà quản trang thôn Triều Khúc, xây mới Trạm y tế, xây dựng trường  tiểu học  phân hiệu II, cải tạo trường THCS… Nhân dân rất phấn khởi,Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,  đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương than tương ái”. Trong năm 2017, xã có 93% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 4 làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa.

Tại hội nghị , đại diện các khu dân cư đã phát biểu ý kiến bàn giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của xã năm 2018. Trong đó phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người lên 45 triệu đồng/người/năm.  Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, quan tâm chăm lo đến các gia đình chính ách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nếp sống văn hóa trong giao tiêp, ứng xử, giữ gìn nề nếp gia phong và những truyền thống tốt đệp của dân tộc. Tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện cưới tang văn minh, tiết kiệm, tỷ lệ người qua đời được hóa tang đạt 70% trở lên. 100% dòng họ xây dựng quỹ khuyến học. Chung tay bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh/

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa, TT&TT