hoạt động của các xã - Thị trấn

Duyên Hà : Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Ngày đăng 20/03/2018 | 02:56  | View count: 209

Ngày 20.3.2018, UBND - UBMTTQ xã Duyên Hà tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2017, triển khai chương trình hành động năm 2018.

  Năm 2017, Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng. Trong năm qua, Duyên Hà có 4/4 thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu làng văn hoá cấp huyện, thôn Tranh Khúc và Tân Hà vinh dự đón nhận bằng công nhận danh hiệu làng văn hoá cấp huyện 6 năm. Giai đoạn 2012-2017, xã đạt danh hiệu " xã đạt chuẩn NTM " năm thứ nhất, toàn xã có 1.523/1.654 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 92%, trong đó có 57 gia đình văn hoá tiêu biểu được UBND xã tặng giấy khen. Các hộ gia đình trên địa bàn xã đều thực hiện tốt quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới , việc tặng và lễ hội.

Cũng trong năm 2017, nền kinh tế của xã tiếp tục phát triển, số hộ giàu tăng nhanh chiếm 30%, số hộ nghèo theo tiêu chí mới là 30 hộ với 80 nhân khẩu, chiếm 1,59%, toàn xã có 44 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,34%, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu 700 ngàn đồng/ng/ năm.

Về chương trình hành động năm 2018, đồng chí Nguyễn  Đăng Huấn - Chủ tịch UBND xã- Trưởng ban chỉ đạo phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã , nêu rõ:  “ Trọng tâm năm 2018 là tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh; tổ chức lễ hội truyền thống đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ truyền thống. Không sử dụng thuốc lá trong tổ chức đám cưới, đám tang, mừng thọ và lễ hội. Phấn đấu số người qua đời thực hiện hỏa táng đạt 65 – 70 %. - Tiếp tục duy trì 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến hết năm 2018, xã phấn đấu được đón bằng công nhận xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới” năm thứ hai.  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án trồng rau an toàn tại thôn Đại Lan và Văn Khúc; phát triển thương hiệu làng nghề truyền thống làm bánh của Hà Nội. Phấn đấu đạt 38 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu  100% trẻ em trong độ tuổi được đến lớp, không có học sinh bỏ học. Học sinh được tham gia sinh hoạt hè tại các khu dân cư. Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ. Tiếp tục giữ vững danh hiệu 4/4 “Làng văn hóa” cấp huyện, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018 là 1493/1612 hộ đạt 92,6%. Thôn Đại Lan được đón nhận bằng công nhận danh hiệu Làng văn hóa cấp huyện 6 năm 2013 – 2018.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa, TT&TT