• THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU GIÁ, ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH • THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU GIÁ, ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH

BQL Dự án ĐTXD H.Thanh Trì: Mời đấu giá QSD đất để XD nhà ở tại khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Đại Áng, xã Đại Áng, h. Thanh Trì

Ngày đăng 22/04/2022 | 08:30  | Lượt xem: 351
1. Thông báo 158/TB-BQLDAĐTXD 2. Hồ sơ mời đấu giá Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Mời đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất nông nghiệp do UBND xã Duyên Hà quản lý

Ngày đăng 18/04/2022 | 08:30  | Lượt xem: 147
1. thông báo 707/TB-TN&MT 2. Quyết định phê duyệt phương án đấu giá 3. Phương án đấu giá 4. Vị trí đấu giá Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Mời đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất nông nghiệp do UBND xã Duyên Hà quản lý

Ngày đăng 05/04/2022 | 09:00  | Lượt xem: 84
1. Thông báo 6434/TB-TNMT 2. Quyết định 872/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá 3. Phương án 4. Quyết định 1305/QĐ-UBND về phê duyệt giá 5. Sơ đồ vị trí Triệu Quang Xuyên...

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Mời đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất nông nghiệp do UBND xã Tứ Hiệp quản lý

Ngày đăng 31/03/2022 | 09:00  | Lượt xem: 119
1. Thông báo 575/TB-TN&MT 2. Quyết định 144/QĐ-UBND về Phê duyệt giá khởi điểm 3. Quyết định 826/QĐ-UBND về phê duyệt phương án đấu giá Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 09/02/2022 | 08:00  | Lượt xem: 1428
1. Thông báo số 57/TB-UBND ngày 9/2/2022 2. Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 3. Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 4. Danh mục các công trình dự án...

UBND huyện Thanh Trì: Thông báo công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Trì

Ngày đăng 05/01/2022 | 10:00  | Lượt xem: 649
1. Thông báo 691/TB-UBND ngày 31/12/2021 2. Quyết định 5148/QĐ-UBND ngày 7/12/2021 3. Báo cáo tóm tắt quy hoạch SDĐ đến năm 2030 huyện Thanh Trì 4. Bản đồ Quy hoạch SDĐ đến năm...

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thanh Trì: Mời đấu giá QSD đất để xây dựng nhà ở tại khu đấu giá QSD đất xen kẹt nhỏ lẻ tại thôn Siêu Quần , xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì

Ngày đăng 01/11/2021 | 05:13  | Lượt xem: 1696
1.Xem chi tiết Thông báo số 200/TB-BQLDAĐTXD tại đây 2. Xem chi tiết hồ sơ mời đấu giá tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thanh Trì: Mời đấu giá QSD đất để xây dựng nhà ở tại khu đấu giá QSD đất xen kẹt nhỏ lẻ tại thôn Thọ Am , xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì

Ngày đăng 01/11/2021 | 05:11  | Lượt xem: 1622
1.Xem chi tiết Thông báo số 199/TB-BQLDAĐTXD tại đây 2. Xem chi tiết hồ sơ mời đấu giá tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thanh Trì: Mời đấu giá QSD đất để xây dựng nhà ở tại khu đấu giá QSD đất xen kẹt nhỏ lẻ tại thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì

Ngày đăng 01/11/2021 | 05:08  | Lượt xem: 1646
1.Xem chi tiết Thông báo số 198/TB-BQLDAĐTXD tại đây 2. Xem chi tiết hồ sơ mời đấu giá tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Trì: Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất để cho thuê đất nông nghiệp do UBND xã Tứ Hiệp quản lý

Ngày đăng 28/10/2021 | 07:00  | Lượt xem: 497
Xem chi tiết nội dung Thông báo 1375/TB-TNMT tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSD đất để xây dựng nhà ở tại các thửa đất xen kẹt nhỏ lẻ tại thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, HN

Ngày đăng 26/10/2021 | 05:21  | Lượt xem: 488
Xem chi tiết nội dung Thông báo số 194/TB-BQLDAĐTXD ngày 26/10/2021  của BQL dự án ĐTXD huyên Thanh Trì tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSD đất để xây dựng nhà ở tại các thửa đất xen kẹt nhỏ lẻ tại thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, HN

Ngày đăng 26/10/2021 | 05:19  | Lượt xem: 367
Xem chi tiết nội dung Thông báo số 193/TB-BQLDAĐTXD ngày 26/10/2021  của BQL dự án ĐTXD huyên Thanh Trì tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

Cơ quan Huyện ủy Thanh Trì: Thông báo số 271-TB/CQHU ngày 11/10/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Ô tô cũ, hiệu TOYOTA)

Ngày đăng 13/10/2021 | 05:30  | Lượt xem: 427
1. Xem chi tiết Thông báo số 271-TB/CQHU tại đây 2. Xem chi tiết Quyết định số 338-QĐ/CQHU V/v phê duyệt giá khởi điểm tài sản thanh lý tại đây Triệu Quang Xuyên - VHTT

UBND huyện Thanh Trì: Công khai, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 20/07/2021 | 08:00  | Lượt xem: 1709
1. Thông báo số 224/TB-UBND ngày 19/7/2021 2. Báo cáo tóm tắt: việc lập quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì (2021 - 2030) 3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì đến năm 2030 ...

Báo cáo số 348a/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện về tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành quý II/2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 12:00  | Lượt xem: 188
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT

Thanh Trì chủ động trong phòng chống dịch bệnh COVID – 19

Ngày đăng 20/02/2020 | 12:00  | Lượt xem: 230
Ngày 19/2/2020, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh COVID -19 huyện Thanh Trì giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện .

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 đã được HĐND huyện phê duyệt

Ngày đăng 07/02/2020 | 12:00  | Lượt xem: 359
Xem nội dung chi tiết tại đây Triệu Quang Xuyên_phòng VHTT
Hiển thị 1 - 20 trong 29 kết quả.