xây dựng - quản lý đô thị

HĐND huyện Thanh Trì giám sát UBND huyện về tiến độ giải quyết các kiến nghị cử tri
Ngày đăng 30/03/2018 | 04:14  | View count: 1300

UBND huyện cần quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri đó là đề nghị của đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Phó chủ tịch HĐND huyện trong buổi giám sát của HĐND huyện đối với UBND huyện về tiến độ giải quyết các kiến nghị cử tri gửi kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các phòng ban liên quan.

Theo đó, tại 8 đơn vị bầu cử có 82 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. Trong đó các ý kiến tập trung vào những nội dung về phát triển kinh tế, lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xã hội, tài nguyên, môi trường và giải phóng mặt bằng; lĩnh vực văn hóa – xã hội, an sinh xã hội; an ninh trật tự, quản lý an toàn thực phẩm…

Trong đó các ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết là 60 đạt 73,2%, 10 kiến nghị đang giải quyết và 12 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của TW, các sở, ban, ngành, UBND Thành phố, tổ đại biểu Quốc hội tổng hợp. Việc phân công các phòng ban chuyên môn tham mưu trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; sự phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị liên quan giải quyết đã có bước chuyển biến tích cực; Thường trực, các Ban HĐND huyện và các tổ đại biểu HĐND huyện cũng đã quan tâm, tổ chức khảo sát, giám sát, theo dõi, đôn đốc theo quy đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung, ý kiến trả lời còn chung chung, chưa nêu rõ giải pháp, tiến độ và lộ trình giải quyết cụ thể đối với các kiến nghị; một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi lúc còn mang tính tổng thể hoặc một số ý kiến thuộc trách nhiệm giải quyết của xã, thị trấn nhưng vẫn đề nghị huyện giải quyết; các kiến nghị liên quan đến xây dựng cơ bản như nhà văn hóa tổ dân phố Yên Ngưu – Thị trấn Văn Điển, nâng cấp đoạn đường vào trạm y tế xã Ngọc Hồi, , nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt của nhân dân xã Đại Áng, giao thông, thủy lợi... được nhiều cử tri quan tâm, UBND huyện đã phê duyệt báo cáo kỹ thuật một số công trình, dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Phó tịch HĐND huyện đánh giá cao việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp 6, HĐND huyện khóa XIX. Đồng thời, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nắm bắt và kiểm tra những thông tin mà đoàn giám sát phản ánh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là thường xuyên, liên tục vì vậy các cơ quan liên quan cần bố trí, sắp xếp để giải quyết có hiệu quả nhằm giải quyết những khó khăn, tránh gây bức xúc trong nhân dân./.

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT