xây dựng - quản lý đô thị

Thanh Trì: Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ đến ngày 30/3/2017
Ngày đăng 19/04/2017 | 11:40  | View count: 790

Tính đến ngày 30.3.2017, huyện Thanh Trì đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4.682/7.122 trường hợp, đạt 65.7% so với chỉ tiêu đề ra trong thực hiện hoạch số 31 ngày 19.9.2016 của Huyện ủy và kế hoạch số 220 /KH-UBND ngày 7.10.2016 của UBND huyện về tiếp tục triển khai thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ quản lý, giao chỉ tiêu đến từng cơ sở theo từng tuần xây dựng.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện đối với quy trình thực hiện tại huyện từ 17 ngày xuống còn 7 ngày; chỉ đạo Phòng tài nguyên và môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh trì phân công cán bộ thẩm định tại các xã, thị trấn và nghiệm thu hồ sơ tại huyện theo mô hình “một cấp” . Phòng tài nguyên môi trường huyện thường xuyên tổ chức họp giao ban với các xã, thị trấn về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo từng xã, thị trấn đôn đốc việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các  dự án, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn trước và đúng hẹn.

Kết quả, đã in 10.000 tờ gấp tuyên truyền về luật đất đai năm 2016 và công tác cấy giấy chứng nhận, tổ chức 16 hội nghị tại 4 cụm cho 16 xã, thị trấn. 16/16 đảng ủy, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã xây dựng Nghị Quyết chuyên đề về công tác cấp giấy chứng nhận và kế hoạch thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác tại địa bàn các thôn, xóm, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và niêm yết công khai tại trụ sở về các quy định, kế hocahj, tiến độ trong công tác cấp giấy chứng nhận đến từng hộ gia đình , cá nhân có liên quan để hướng dẫn.

Tính đến ngày 30.3.2017, toàn huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4.682/7.122 trường hợp, đạt 65.7% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Uỷ ban nhân dân huyện đã cấp được 344 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp được 1.175 giấy xác nhận đăng ký đất đai cho các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn lập hồ sơ quản lý 3.163 trường hợp. 06 đơn vị đã hoàn thành: Yên Mỹ, Duyên Hà, Đông Mỹ, Thị trấn Văn Điển, Tứ Hiệp và Thanh Liệt.

Qúy II/2017, Uỷ ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, thường xuyên bám sát cơ sở, hàng tuần ít nhất 1 lần trực tiếp xuống cơ sở để thẩm định hồ sơ với phương thức “thẩm hồ sơ tại xã, thị trấn nghiệm thu hồ sơ tại huyện”.  Phấn đấu trước ngày 15.4.2017, xã Tân Tiều phải hoàn thành công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ quản lý; xã Ngọc Hồi, Liên ninh, Vĩnh Quỳnh đạt trên 80% và xã Tả Thanh Oai đạt trên 60%.

Đồng chí Đặng Đức Quỳnh- Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã yêu cầu: Chủ tịch UBND các xã quán triệt, kiểm tra nghiêm túc công tác công nhận và cấp giấy chứng nhận QSD đất, công tác đăng ký đất đai lần đầu; đăng ký kê khai, lập hồ sơ quản lý và công khai để nhân dân biết. Đề nghị phòng tài nguyên và chi nhánh tăng cường kiểm tra việc lập hồ sơ quản lý của các xã, thị trấn đảm bảo chỉ tiêu và tính pháp lý…”