Đảng, đoàn thể

Hội LHPN huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền tình hình liên quan đến dự án Luật đơn vị hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bác Vân Phong, Phú Quốc.
Ngày đăng 21/06/2018 | 09:43  | View count: 4457

Sáng ngày 15/6/2018 Hội LHPN huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị "Tuyên truyền tình hình liên quan đến dự án Luật đơn vị hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bác Vân Phong, Phú Quốc" cho 120 đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN huyện, chủ tịch, PCT, Ủy viên ban thường vụ Hội LHPN các xã- thị trấn và các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thu Thủy - Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy thông tin về sự cần thiết ban hành Luật đặc khu, những lợi ích khi hình thành 3 đặc khu đối với sự phát triển của đất nước, diễn biến tình hình trong thời gian vừa qua ở một số địa phương, một số đối tượng cơ hội chính trị, phản động lợi dụng sự thiếu thông tin để kích động người dân xuống đường, tụ tập đông người, biểu tình tuần hành trái pháp luật, thậm chí manh động tấn công lực lượng chức năng thực thi công vụ, phá hoại cơ quan nhà nước gây ảnh hưởng xấu tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua những thông tin được lĩnh hội tại hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ về ý nghĩa, sự cần thiết, lợi ích của việc hình thành 3 đặc khu đối với sự phát triển của đất nước; phát huy vai trò là tuyên truyền viên tại cơ sở tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, Nhà nước về dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; cảnh giác không mắc mưu các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình cảm yêu nước chân chính để kích động tham gia các hoạt động tập trung đông người, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vi phạm pháp luật.

 

                                    Theo Nguyễn Thị Phương Lan - Hội LHPN huyện Thanh Trì