Đảng, đoàn thể

Huyện tập huấn thực hiện quy chế dân chủ năm 2018
Ngày đăng 05/04/2018 | 04:06  | View count: 4264

Ngày 05/4/2018, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức lớp tập huấn thực hiện quy chế dân chủ cho 240 đơn vị hành chính,đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học công lập trên địa bàn huyện.

Các đồng chí: Trình Thị Kim Loan – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Học Sơn – Trưởng phòng Nội vụ, đồng chí Lương Anh Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện huyện đã tới dự.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Trình Thị Kim Loan – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy nhấn mạnh: “ Mục đích lớp học hướng đến là nhằm tiếp tục bổ sung, bồi dưỡng kiến thức nhiệp vụ về thực hiện quy chế dân chủ cho chi ủy, ban lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học. Khắc phục những tồn tại trong việc xây dựng quy chế chưa  đúng với thể thức văn bản, nội dung quy chế còn chung chung, khó nhớ, khó thực hiện; nâng cao chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dan, ban giám sát đầu tư ”.

Với tinh thần đó, tại lớp học các học viên đã được đồng chí Nguyễn Đình Bình – Nguyên trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong truyền đạt nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ - CP, ngày 09/01/2015 của Chính Phủ, về “ thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở nơi làm việc. Giới thiệu các nội dung người sử dụng phải công khai; các nội dung người lao động được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát; Hình thức thực hiện dân chu tại nơi làm việc. và những quy định về việc tổ chức Hôi nghị người lao động.  

Thanh Hồng- Trung tâm Văn hóa- TT&TT