Đảng, đoàn thể

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì tổ chức triển khai cuộc vận động " Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp"
Ngày đăng 03/04/2018 | 02:18  | View count: 3809

Sáng ngày 28/3/2018, Hội LHPN huyện Thanh Trì đã tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp" tại xã Yên Mỹ.

         Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh- nguyên chuyên viên cao cấp Hội LHPN Thành phố Hà Nội đã trao đổi những nội dung về khái niệm, nội dung của ứng xử đẹp; vai trò của ứng xử đẹp trong đời sống xã hội; một số tình huống ứng xử đẹp và chưa đẹp. Qua đó, giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc hơn những nguyên tắc, quy chuẩn, chuẩn mực ứng xử đẹp; giá trị, chuẩn mực nét thanh lịch trong giao tiếp ứng xử của người phụ nữ Hà Nội xưa; vai trò quan trọng của ứng xử đẹp đối với bản thân mỗi người và trong đời sống xã hội; xác định được vai trò của bản thân trong xây dựng, giữ gìn văn hóa ứng xử trong gia đình bởi trong gia đình người phụ nữ là người mẹ, người thầy đầu tiên của mỗi con người, mọi hành vi, lời nói trong giao tiếp ứng xử của người phụ nữ đều ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của mỗi gia đình và hình thành nhân cách của con, từ đó tự học tập, rèn luyện, điều chỉnh bản thân thực hiện, phấn đấu đạt chuẩn mực của phụ nữ Thủ đô "Trung hậu- sáng tạo, đảm đang- thanh lịch", phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới " Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang".

 

          Đây là hoạt động của Hội LHPN huyện Thanh Trì thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” giai đoạn 2018 – 2021 của Hội LHPN Hà Nội; thực hiện Chương trình số 03-CTr/HU ngày 1/10/2015 của Huyện ủy Thanh Trì về “Phát triển văn hóa – xã hội, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2015-2020", thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử: Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

 .

                                   Nguyễn Thị Phương Lan - Hội LHPN huyện Thanh Trì