Đảng, đoàn thể

Hội cựu Thanh niên xung phong huyện Thanh Trì tổng kết hoạt động năm 2017
Ngày đăng 02/01/2018 | 02:12  | View count: 2170

Ngày 29/12, Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Thanh Trì tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào cựu TNXP nêu gương sáng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

       Hội cựu TNXP huyện hiện có 1.081 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội cơ sở. Phát huy truyền thống thanh niên xung phong anh hùng, đoàn kết gương mẫu trong việc chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Năm 2017, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Trì luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân “Nói đi đôi với làm” thực hiện tốt các nhiệm vụ như: công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức hội và phát triển hội viên... Hầu hết các cơ sở Hội đều vận động hội viên hăng hái tham gia thực hiện cuộc vận động “Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động hội viên tham gia phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội". Trong năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩ thiết thực như: Vận động hội viên, các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được số tiền 330 triệu đồng. Nhân dịp lễ, tết Hội đã tặng 263 xuất quà trị giá gần 89 triệu đồng đến hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức mừng thọ cho 16 hội viên. Duy trì phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm với 90% hội viên tham gia, số tiền quyên góp được trên 200 triệu đồng.

         Đặc biệt, phong trào thi đua “Cụm gia đình cựu TNXP làm kinh tế giỏi” chung sức xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, toàn hội có 44 hộ gia đình làm kinh tế giỏi, giải quyết việc làm cho 345 lao động, trong đó có gần 100 con em cựu TNXP; Thành lập 5 “cụm gia đình cựu TNXP làm kinh tế giỏi”, 14 hội viên được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 265 triệu đồng.

         Phát huy truyền thống TNXP, bước sang năm 2018, Hội Cựu TNXP huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, quan tâm xem xét và đề nghị giải quyết các chế độ còn tồn đọng của các cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, chủ động phối hợp tạo mọi nguồn lực thực hiện chính sách giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

          Nhân dịp này, Hội cựu TNXP huyện và Hội cựu TNXP xã Đại Áng được TW hội tặng bằng khen, Thành hội tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân và Huyện hội tặng giấy khen cho 14 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu TNXP nêu gương sáng” năm 2017./.

Ng.Thủy – PV TTVHTTTT huyện