chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm thực hiện năm "nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trì" trên đia bàn huyện Thanh Trì năm 2018
Ngày đăng 15/06/2018 | 09:41  | View count: 98

Ngày 12/6/2018, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện ban hành Kế hoạch số 171/KH-HĐTĐKT về Kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị" trên địa bàn huyện năm 2018

Xem chi tiết tại đây./.

Quách Thị Hà - Phòng Nội vụ