chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018"
Ngày đăng 27/03/2018 | 08:54  | View count: 332

Ngày 09/3/2018, UBND huyện Thanh Trì ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 9/3/2018 về triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018

Chi tiết xem tại đây

Quách Thị Hà - Phòng Nội vụ./.